Szerződési feltételek

R-med Performance LAB (www.rplab.hu)

A www. rplab.hu címen elérhető jegy és bérletvásárlási online felületet az R-med Kft. üzemelteti (továbbiakban: Szolgáltató) az AQUITY és SalesAutpoilot szoftverrendszerek igénybevételével. A Szerződők által a weboldalon leadott megrendelésekre vonatkozóan elektronikus úton kötött szerződés jön létre a Szerződő, és a megrendelést fogadó között.

1. Szolgáltató adatai:

A www.rplab.hu weboldal üzemeltetője az R-med Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 88-90.
Cégjegyzékszám: 01-09-268148
Képviselője: Rózsavölgyi Lajos

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.rplab.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Szerződő (a továbbiakban: Szerződő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Szolgáltató és Szerződő a továbbiakban együttesen: Felek. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a weboldalon keresztül történik.

2. A Szolgáltatás
2.1 A weboldalon digitális fitnesz-wellness, gyógytorna, manuálterápia és egyéb szolgáltatásait tartalmazó jegyeket és bérleteket (a továbbiakban Elektronikus jegyek) lehet megvásárolni, amely arra szolgál, hogy a Szolgáltatónál szolgáltatása megvásárlása érdekében készpénz helyett beváltásra kerüljön.

2.2 A Bérletek kizárólag elektronikus úton kerülnek előállításra, fizikai megtestesülésük nincs. A beváltás szintén kizárólag elektronikus úton történik a Szolgáltatónál.

3. A Szolgáltatás igénybevétele
3.1 A vásárlás a www.rplab.hu weboldal egyes szolgáltatásainak oldalain, kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket Szolgáltató nem fogad el. A vásárlásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére (E-mail). A vásárlás regisztrációhoz nem kötött, a regisztráció azonban megkönnyíti a vásárlások nyomon követését. A Szerződő a weboldalon történő vásárlásával és regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. A „Fizetés és megerősítés” gomb megnyomásával a Szerződő ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden esetben tartalmazza az Elektronikus jegy értékét és megnevezését, valamint Szerződő adatait, illetve a beválthatóság helyét, idejét. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, Szerződő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A vásárlás előtt Szerződőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására, a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. Jelen dokumentum nem minősül írásban megkötött szerződésnek, tartalma nem kerül iktatásra és archiválásra, így utólagosan nem hozzáférhető, nem visszakereshető. A www.rplab.hu oldalain az árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

3.3 Az Elektronikus jegy névértékét Szerződő az R-med Kft. részére fizeti meg.

3.4 Az Elektronikus Jegyek érvényessége és beválthatósága minden esetben a jegy/bérlettípus leírásánál található. Ezen adatok bérlettípusonként eltérhetnek. Amennyiben az elektronikus jegyet ezen az időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban Szerződő részére visszafizetni. Az Elektronikus jegy felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. Az Elektronikus jegyen rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával Szerződő és Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnik.

3.5 Az Elektronikus jegyeket több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a www.rplab.hu oldalon tájékozódhat.

3.6. A vásárlás folyamata:
Ahhoz, hogy Ön a weboldalon Az Elektronikus jegyekről minden szükséges információt megismerjen, és a vásárlást lebonyolíthassa, regisztráció nem szükséges, a regisztráció azonban megkönnyíti a vásárlások nyomon követését. Amennyiben első vásárlása alkalmával Ön a regisztráció műveletét elvégezte, a további bérletbeváltási alkalmak során elegendő e-mail címével, vagy a bérletéhez tartozó egyedi kóddal elérhető alkalmat jóváírnia. Amennyiben hibás, nem megfelelő, nem létező adatokat bocsát rendelkezésre, vagy e-mail postafiókja adatokkal túltelített, a megrendelés teljesítetlensége vagy teljesíthetetlensége okán a Szolgáltatót felelősség nem terheli. Az adatok megadását követően Önnek lehetősége van arra, hogy az adatokat később módosítsa.
A weboldal menürendszerében navigálva kiválaszthatja az Önnek megfelelő Elektronikus jegyet. A weboldalon megjelenített névértékekhez adó- (így ÁFA-) vagy más címen további díjtétel nem kapcsolódik.
Ezt követően megtekintheti, és igény esetén módosíthatja a kiválasztott Elektronikus jegyet.
A vásárlást megelőzően meg kell adnia a számlázási adatokat, majd a fizetési felületre irányítjuk, ahol online bankkártyás fizetéssel tudja az Elektronikus jegy névértékét kifizetni.
A vásárlási folyamat során Ön minden a fizetés előtti összes lépésben igény esetén módosíthatja a megadott adatokat.
A megrendelésről a weboldal a vásárlás alkalmával megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld, egyúttal tájékoztatja Önt a megrendelés adatairól.
Az Elektronikus jegy kiküldéséről a webáruház a vásárlás alkalmával megadott e-mail címre automatikus visszaigazolást küld, egyúttal tájékoztatja Önt a kiküldés adatairól.

3.7 Az Aquity Scheduling Inc. az Elektronikus jegyek névértékének megfizetésére online bankkártyás fizetési módot biztosít az Ön részére:
Az Aquity Scheduling Inc. a Braintree PayPal inc biztonságos fizetési megoldásán keresztül biztosítja az Ön részére a teljes fizetendő összeg bankkártyás fizetéssel történő teljesítésének lehetőségét. A foglalási rendszer a megrendelés lezárását megelőzően elnavigálja Önt a bankkártyás fizetési művelet elvégzésére szolgáló biztonságos internetes oldalra, amelyen keresztül a fizetés teljesíthető.

4. Bérletbeváltás
A megvásárolt Elektronikus Jegy esetén a beérkező Bérletekről és Jegyekről a Szolgáltató e-mailt küld a vásárláskor megadott e-mail címre a Vevő részére. A Bérletek beváltása regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően Ön az alábbi lépések mentén tudja a Bérletet beváltani:
1. Válassza ki a szolgáltaástípust, amire a bérlete szól.
2. Kattintson a személyes adatok megadásánál a bérlet beváltása gombra
4. Adja meg a rendszerben elmentett e-mail címét, vagy írja be a bérlet kódját.

5. Elállás
5.1 Önt aSzerződő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében indokolási kötelezettség (külön magyarázat) nélküli elállási jogosultság illeti meg.
5.2 Az elállásra a Szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül van lehetősége.
5.3 Az elállásról szóló nyilatkozatát – melyet a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával is megtehet – Ön a Szolgáltató e-mail címére, illetve lehetőleg ajánlottan, tértivevénnyel ellátott küldemény formájában, postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levele útján is megküldheti. Az elállásról szóló nyilatkozatát Önnek elegendő az elállásra szabott határidő elteltéig e-mailen elküldeni vagy pedig postán feladni, elállási joga mindkét esetben érvényesítettnek tekintendő.
5.4 A Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszafizeti az Ön részére a megrendelt Elektronikus Jegy még fel nem használt névértéket. Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben Ön bankkártyás fizetéssel teljesítette a fenti összeget, a küldő bankszámlára utaljuk vissza a fenti összeget.
5.5 Tájékoztatjuk továbbá, hogy a 45/2014 (II. 26.) Kormány rendelet 26.§ alapján Ön köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit, amennyiben a Kormány rendelet 19.§-a esetén – mely szerint aSzerződő az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni – a teljesítés megkezdését követően gyakorolja elállási jogát.
5.6 Tájékoztatjuk, hogy azon esetköröket, amelyekben Ön elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet – alább idézett – 29.§-a tartalmazza.

6. Egyéb rendelkezések
6.1 A www.rplab.hu weboldal, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag a www.rplab.hu tulajdonosa jogosult. A www.rplab.hu tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A www.rplab.hu azonban beleegyezik abba, hogy – saját, személyes használatra a szabad felhasználás körében – ezen oldalak tartalmát, vagy kivonatait számítógépen tárolja, vagy kinyomtassa.

6.2 A Szolgáltató rendszere a Szerződők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze Szerződő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.3 A Szolgáltató jogosult a Szerződő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Szerződő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával és az adatkezelési szabályzat elfogadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Szerződő által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

6.4 A szolgáltatásról írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Szerződők álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

6.5 Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató székhelyén működő ügyfélszolgálat munkatársaihoz az info@rplab.hu email címen, illetve a +36 (1) 309 7700-es telefonszámon.

6.6 Szerződői panaszügyintézés írásban történik az ügyfélszolgálaton keresztül, az info@rplab.hu e-mail címen.

6.7 A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

6.8 A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Szerződő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

6.9 A jelen általános szerződési feltételek Önre mindenkor a vásárlás időpontjában hatályos szövege szerint terjednek ki. Jelen általános szerződési feltételek, valamint az adatvédelmi tájékoztató a www.rplab.hu internetes honlapon regisztráció nélkül is megismerhetők és korlátozás nélkül letölthetők.

6.10 Tájékoztatjuk Önt, hogy amennyiben a Szolgáltató hatáskörén kívülálló, általa nem kontrollálható és neki nem felróható okból nem tudja teljesíteni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelezettségeit, az nem minősül szerződésszegésnek. Ilyen, úgynevezett vis maior helyzetnek minősül különösen a háború, polgári felkelés, sztrájk, zavargás, természeti katasztrófa, tűz, robbanás, elektromos energiaszolgáltatás szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet. Vis maior esetén a Szolgáltató kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a vis maior számottevően akadályozza vagy lehetetlenné teszi.

6.11 A Szolgáltató jogosult a webáruház kínálatát, felosztását, menürendszerét egyoldalúan módosítani, azonban ez a már Ön által leadott és visszaigazolt megrendelések teljesítését nem érintheti.

6.12 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Szerződőket e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált Szerződőknek az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Hatályos: 2016. május 28-tól visszavonásig és/vagy módosításáig. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.